2022 03 11 FF willem met regenboog

Vrij vervoer voor vluchtelingen Oekraïne

Ook Rederij Doeksen is geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne en draagt graag bij aan de steun van mensen die het oorlogsgeweld ontvluchten.

Oekraïense vluchtelingen die een veilig onderkomen hebben gevonden op Terschelling of Vlieland, helpen we door vrij vervoer naar het eiland. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de hulpinstanties op de eilanden en inmiddels zijn de eerste vluchtelingen op Terschelling gearriveerd.

Om de samenwerkende hulporganisaties die de vluchtelingen uit Oekraïne helpen te steunen, maken we € 3.000 over aan Giro555. Dit bedrag is de opbrengst van de veiling van gevonden voorwerpen in 2020 en 2021. Jaarlijks worden de gevonden voorwerpen die niet zijn afgehaald geveild en de opbrengst wordt geschonken aan een goed doel.

Daarnaast willen we ook het lokale initiatief Opvang Oekraine-Terschelling ondersteunen met een geldbedrag van € 2.000. Initiatiefnemer Douwe Wiegman heeft een speciale bankrekening geopend waarop gedoneerd kan worden. Van dit geld worden spullen en boodschappen voor de vluchtelingen betaald.